Многофункционален конвертор / мултиплексор

ELTA DK/MUX е разработен и се произвежда като част от телекомуникационната система ELTA 200D  за изграждане на мрежи с разпределен капацитет. Използва се и като конвертор на сигнализация, абонатен концентратор или стандартен мултиплексор

 • аналогово/цифрово и цифрово/аналогово преобразуване
 • конвертиране на  аналогови сигнализации по 3  или 6  проводни линии (ALAB, ALAM,ALEM, ALEB, AFPB, AFPM) в цифрови CAS сигнализации по Е1 поток(DLAB, DLAM, DLEB, DLEM, DFPB, DFPM)
 • гъвкав софтуер с лесно изменение и настройване на сигнализациите
  гъвкаво и многовариантно групиране в снопове по тип сигнализация
  модулна архитектура

ELTA DK/MUX

 • капацитет от 16 до 1408 аналогови порта, от 1хЕ1 до 270хЕ1 порта
 • аналогово/цифрово и цифрово/аналогово преобразуване
 • конвертиране на  аналогови сигнализации по 3  или 6  проводни линии (ALAB, ALAM,ALEM, ALEB, AFPB, AFPM) в цифрови CAS сигнализации по Е1 поток(DLAB, DLAM, DLEB, DLEM, DFPB, DFPM)
 • гъвкав софтуер с лесно изменение и настройване на сигнализациите
 • гъвкаво и многовариантно групиране в снопове по тип сигнализация
 • модулна архитектура
 • приложение като уплътнителна система за 3 и 6 проводни аналогови комплекти по 1 чифт
 • вградена система за запис и генериране на съобщения за всеки канал 
 • вградена система за локален и дистанционен контрол и диагностика
Файлове за изтегляне: 
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop